Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat Amsterdam een tekort aan rechters en officieren van justitie heeft

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.