Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ceder, Bikker, Van den Berg en Kuik over de aanpak van mensenhandel in de Caribische delen van het Koninkrijk

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.