Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht over problemen met examenpost: ‘Sommige leerlingen zullen uitslag donderdag niet weten’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.