Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Simons over de veiligheidssituatie in azc’s voor lhbti-asielzoekers

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.