Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Idsinga en Wiersma over het bericht ‘Arbeidsmigrant krijgt belastingkorting die Nederlander niet krijgt’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.