Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Van der Laan over de capaciteit bij de GGD’en

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-04-2021
De capaciteit bij de GGD’en