Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt in Rotterdam

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt in Rotterdam

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid
Naar boven