Schriftelijke vragen : Het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt in Rotterdam

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Sandra Beckerman, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt in Rotterdam

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het oprichten van een wooncoöperatie in de Tweebosbuurt

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Naar boven