Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte en Buitenweg over het advies van de politie om na intimidatie online onder een andere naam verder te gaan

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.