Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over vrijheidsbeperkingen in zorginstellingen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-03-2021
Vrijheidsbeperkingen in zorginstellingen