Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-03-2021
Miljoenenfraude bij de landsadvocaat