Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de grote afstand naar stembureaus

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-02-2021
De grote afstand naar stembureaus