Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het naleven van de Europese privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij (uitvoerings)instanties

Download Download

Ondertekenaars