Schriftelijke vragen

Het naleven van de Europese privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij (uitvoerings)instanties

Download Download

Indieners