Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wassenberg over plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Plannen voor legalisering door provincies van twee illegale megastallen van varkensindustrieel Straathof

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
Naar boven