Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de uitspraken van Eurocommissaris Johansson dat Europa meer migranten nodig heeft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De uitspraken van Eurocommissaris Johansson dat Europa meer migranten nodig heeft

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid
Naar boven