Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over de uitrol van 5G

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de uitrol van 5G

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

De uitrol van 5G

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid