Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar, Jasper van Dijk en Leijten over het herleven van een studieschuld na afronding van een WSNP

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-01-2021
Het herleven van een studieschuld na afronding van een WSNP