Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht 'Besmet, maar de QR-code blijft geldig'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Besmet, maar de QR-code blijft geldig'

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid
Naar boven