Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bikker over het bericht ‘Dealen op scholen heel normaal, harddrugs vaker op gymnasiums’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bikker over het bericht 'Dealen op scholen heel normaal, harddrugs vaker op gymnasiums'

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Dealen op scholen heel normaal, harddrugs vaker op gymnasiums’

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid