Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid