Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en De Hoop over "ongelijke toeslagen voor studenten met een beperking"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Ongelijke toeslagen voor studenten met een beperking

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid