Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid de Roon over steun van de Palestijnse autoriteit voor antisemitisme

Download Download

Ondertekenaars