Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Ginneken, Van der Werf en Sneller over het niet uitvoeren van de wens van de Tweede Kamer om het privéadres in de KvK af te schermen

Download Download

Ondertekenaars