Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wuite en Sjoerdsma over het verdwijnen van BVN

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Mede namens
    S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma en Wuite over het verdwijnen van BVN

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Schriftelijke vragen

Het verdwijnen van BVN

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid