Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Bikker en Palland over de kleinschalige detentievoorziening De Compagnie in Krimpen a/d IJssel

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Afschrift reactie aan de Commissie van Toezicht inzake De Compagnie