Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Boswijk over de brief ‘Hoe moet het verder met de ontwikkeling van het Wierdense Veld’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel over Natura 2000-gebied Wierdense Veld