Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Werner over het bericht 'Andere Tijden verdwijnt na 21 jaar van de televisie'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Andere Tijden verdwijnt na 21 jaar van de televisie’

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid
Naar boven