Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties