Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over de NOS-berichten inzake matchfixing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over de NOS-berichten inzake matchfixing

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De NOS-berichten inzake matchfixing

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid
Naar boven