Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten

Download Download

Ondertekenaars