Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht 'Bestuurscrisis kostte Avicenna College bijna kwart miljoen euro'

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Rapport Specifiek Onderzoek Rekenschap