Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Erkens en Aukje de Vries over de berichten 'Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden' en 'Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert'

Download Download

Ondertekenaars