Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruins over de voorgenomen maar nooit uitgevoerde fusie tussen Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw

Download Download

Ondertekenaars