Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de vele openstaande vragen die er zijn over de compensatie van gedupeerden in de toeslagenaffaire

Download Download

Ondertekenaars