Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Beckerman en Futselaar over de voorgenomen verkoop van het gemeentelijk recreatieoord Hoek van Holland

Download Download

Ondertekenaars