Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de aangenomen resolutie van het Europees Parlement op 21 januari 2021 over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Download Download

Ondertekenaars