Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Renkema over de forse stijging van jongeren die kampen met suïcidaliteit en eetstoornissen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Renkema over de forse stijging van jongeren die kampen met suïcidaliteit en eetstoornissen

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De forse stijging van jongeren die kampen met suïcidaliteit en eetstoornissen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid
Naar boven