Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuzu over de IHRA-definitie van antisemitisme

Download Download

Ondertekenaars