Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over miskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te Jerusalem

Download Download

Ondertekenaars