Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De sloop in de Groningse Schildersbuurt

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid