Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen het lid Van der Graaf over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.