Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Huurder moet langer wachten en is duurder uit’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-11-2020
Antwoord op vragen van de leden Kops en Wilders over het bericht 'Huurder moet langer wachten en is duurder uit'