Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid