Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Hijink over test- en ventilatiebeleid bij corona

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-08-2020
Test- en ventilatiebeleid bij corona