Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Hijink over test- en ventilatiebeleid bij corona

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Test- en ventilatiebeleid bij corona

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid