Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Graaf en Voordewind over het bericht 'Bommelding bij Amsterdamse kerk om doop ex-moslims'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-06-2020
Het bericht ‘Bommelding bij Amsterdamse kerk om doop ex-moslims’