Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven