Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Aartsen over het bericht ‘Banken klagen over hoge kosten Geldmaat’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-06-2020
Het bericht ‘Banken klagen over hoge kosten Geldmaat’