Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over het door de Belastingdienst toekennen van verzuimboetes terwijl uitstel van aangifte is aangevraagd

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.