Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Westerveld over de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

28-04-2020
De gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector.